Podstawowe rodzaje łożysk stosowanych w mechanizmach

Łożysko to urządzenie umożliwiające względny ruch pomiędzy dwoma lub więcej częściami, zazwyczaj ruch obrotowy lub liniowy. Łożyska można klasyfikować w szerokim zakresie według rodzaju działania, dozwolonych ruchów, kierunków przyłożonych obciążeń