W jakich branżach wymagany jest system pomieszczeń czystych?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

W zakładach stosujących wysoką technologię do wytwarzania produktów, niezbędny jest system zabezpieczeń redukujących obecność zanieczyszczeń środowiskowych, takich jak kurz, pył, lotne substancje chemiczne lub bakterie. Pomieszczenia sterylne wykorzystywane są również w laboratoriach służących do badań naukowych. System pomieszczeń czystych dostosowywany jest do specyfiki danej branży.

Gdzie istnieją strefy czystych pomieszczeń?

Warunki sterylne muszą być zapewnione w zakładach przemysłu farmaceutycznego produkującego leki i substancje czynne będące ich składnikami. Również w przemyśle technologii medycznej, gdzie wytwarzane są urządzenia do diagnozy i terapii używane w placówkach świadczeń zdrowotnych. Tam pomieszczenia muszą być wolne szczególnie od mikroorganizmów i substancji mogących wchodzić w reakcje chemiczne z wytwarzanymi produktami. System pomieszczeń czystych obecny jest również w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w którym musi być zachowany znaczny rygor higieniczny. Zanieczyszczenie pyłami jest niedopuszczalne w zakładach wytwarzających mikroelektroniczne urządzenia i podzespoły na użytek technik informatycznych i telekomunikacyjnych. Clean room jest nieodzowny także w obiektach z produkcją części mikromechanicznych dla branży motoryzacyjnej.

Optymalne rozwiązania

Produkcja elementów precyzyjnych i produktów służących do spożycia powinna odbywać się w bezwzględnie czystych warunkach. Może je zapewnić firma dostępna pod adresem https://ottoindustries.com.pl/oferta/clean-room-pomieszczenia-czyste/, która stosuje  najnowszej generacji technologie pomiaru, ochrony i nadzoru. Utrzymanie sterylności dotyczy wszelkich instalacji, podłóg, ścian, stropów i urządzeń wentylacyjnych. Systemy pomieszczeń czystych uwzględniają także takie parametry środowiskowe, jak temperatura i wilgotność otoczenia. Nowoczesne rozwiązania clean room dają gwarancję utrzymania pomieszczeń w stanie zgodnym z obowiązującymi normami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*